Bokningsvillkor för Fixerian AB

Den person som bokar lokalen förbinder sig automatiskt till de ordningsregler som gäller på Fixerian. Städning, ansvar och eventuella skador ersätts av bokaren.

 1. Hyrestagaren måste ha fyllt 23 år vid bokningstillfället.
 2. Lokalen får endast användas angiven tid, Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter de regler som gäller.
 3. Lokelan disponeras enligt överrenskommelse.
 4. Lokalen är vid tillträde, städad och inventerad. Efter hyrestagarens bokning förväntas lokalen vara i samma skick som vid tillträdet. Har skador, bristfällig städ eller liknande skett kommer debitering att ske.
 5. Denna hyresupplåtelse får inte överlåtas på annan person.
 6. Hyrestagaren ansvarar för att det inte vistas fler personer än vad som är överrenskommet i lokalen. Hyrestagaren ansvarar även för att nödutgångar inte är spärrade.
 7. Hyrestagaren ansvarar för att ordning upprätthålles.
 8. Hyrestagaren svarar själv för eventuella skador eller förlust av medförda tillhörigheter i lokalen.
 9. Rökförbud gäller i hela lokalen. Intill dörr på framsidan finns askkopp.
 10. Vid skada på byggnad och inredning ersättes kostnad för skada av hyrestagare.
 11. Hyrestagaren ansvarar för att fönster och ytterdörrar stängs och låses.
 12. Städning av använd yta in- och utvändigt ansvaras av hyrestagaren.
 13. Lokalen ska vid återlämnande vara i samma skick som den var då tillträde skedde.
 14. Om städning inte utföres tillfredsställande inhyres en städfirma av hyresgivaren varvid kostnaderna debiteras hyrestagaren.
 15. Hyrestagaren avsvarar för att nyckeln återlämnas enligt överrenskommelse.
 16. Ett bra riktmärke att ta med sig är att vid alla bokningar lämna lokalen i det skick som den var vid på tillträdet.